- 1,565 N.A.P.

(in progress)

De Nederlandse polders kunnen leeg en weids ogen. Het is een schijnbare leegte, elk plekje heeft een bestemming en is door de mens gecultiveerd. Daarmee is het landschap eigenlijk vol. Voordat de polders ooit werden gecultiveerd, leeggepompt, was er water.

Met behulp van een navigatiesysteem ga ik in de Nederlandse polders op punten staan die op -1,565 meter onder N.A.P. liggen. De waterlijn, 0 N.A.P. , bevindt zich hier op mijn ooghoogte. Het is mijn persoonlijke positie ten opzichte van de vroegere waterlijn in de nu drooggelegde polders.

Op deze wijze tracht ik het heden en een suggestie naar het verleden in één beeld te vangen.