Cairo
2009

Waar is het raakvlak van het ongecultiveerde met het gecultiveerde rondom de metropool Cairo en hoe ziet dit eruit? Heerst er een strijd, of is er harmonie?

Begeleid door een gids en met onderzoek vooraf via google-earth ben ik op zoek gegaan naar deze raakvlakken die rondom Cairo gevormd worden door de overgang van zowel bebouwing als landbouw naar woestijn.

De structuur en opbouw van de stad Cairo wordt aan de rand met de woestijn goed voelbaar. Daar waar de mensen water heen brengen kunnen ze de woestijn cultiveren. Daar waar dit niet meer gebeurt trekt de woestijn zijn eigen plan, vormt een grens en wordt voelbaar dat er continu naar een omgangsvorm met elkaar wordt gezocht.